About journal

Žurnale spausdinami recenzuojami straipsniai yra prieinami elektronine versija. Žurnalas išleidžiamas vieną kartą per metus. Šis leidinys yra atvirosios prieigos žurnalas, kuriame dalijamasi naujausia aktualia praktine informcija, apžvelgiama mokslinė veikla ir draugijos narių pasiekimai.

The peer-reviewed articles published in the journal are available in an electronic version, and the journal itself is published once a year. It operates as an open access journal, sharing the latest relevant practical information and reviewing the scientific activities and achievements of the Society's members.